CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
15.61 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.61 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
15.62 
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
10.62 
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.89 
Code: 10.89 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15.71 
Produkcja gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10.91 
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
15.72 
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.92 
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
15.81 
Produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarnicznych, ciast i ciastek
10.71 
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.85 
Code: 10.85 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89 
Code: 10.89 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15.82 
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja trwałych wyrobów piekarniczych i ciast
10.72 
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
15.83 
Produkcja cukru
10.81 
Produkcja cukru
15.84 
Produkcja kakao; czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82 
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
15.85 
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych produktów mącznych
10.73 
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.85 
Code: 10.85 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
15.86 
Przetwórstwo herbaty i kawy
10.83 
Przetwórstwo herbaty i kawy
15.87 
Produkcja przypraw
10.84 
Produkcja przypraw
15.88 
Produkcja homogenizowanych artykułów spożywczych i żywności dietetycznej
10.86 
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
15.89 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.89 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15.91 
Produkcja destylowanych napojów alkoholowych
11.01 
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
15.92 
Produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców
11.01 
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
20.14 
Code: 20.14 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
15.93 
Produkcja win
11.02 
Produkcja win gronowych
15.94 
Produkcja jabłecznika i innych win owocowych
11.03 
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
15.95 
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów powstających w wyniku fermentacji surowców
11.04 
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
15.96 
Produkcja piwa
11.05 
Produkcja piwa
15.97 
Produkcja słodów
11.06 
Produkcja słodu
15.98 
Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
11.07 
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
16.00 
Produkcja wyrobów tytoniowych
12.00 
Produkcja wyrobów tytoniowych
17.11 
Przygotowanie i przędzenie włókien bawełnianych
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
17.12 
Przygotowanie i przędzenie włókien wełnianych
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
17.13 
Przygotowanie i przędzenie włókien samodziałowych
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
17.14 
Przygotowanie i przędzenie włókien lnianych
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
17.15 
Rozwijanie i przygotowanie włókien jedwabnych, łącznie z włóknami wyczesywanymi oraz przygotowywanie i teksturowanie syntetycznych lub sztucznych włókien przędzy
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
17.16 
Produkcja nici krawieckich
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
17.17 
Przygotowywanie i przędzenie pozostałych włókien tekstylnych
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
17.21 
Produkcja tkanin bawełnianych
13.20 
Produkcja tkanin
17.22 
Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych
13.20 
Produkcja tkanin
17.23 
Produkcja tkanin wełnianych czesankowych
13.20 
Produkcja tkanin
17.24 
Produkcja tkanin jedwabnych
13.20 
Produkcja tkanin
17.25 
Produkcja tkanin pozostałych
13.20 
Produkcja tkanin
17.30 
Wykańczanie materiałów włókienniczych
13.30 
Wykończanie wyrobów włókienniczych

Page 4/26  
Top