CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Kopalnictwo rud uranu i toru
09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
13.10 
Kopalnictwo rud żelaza
07.10 
Górnictwo rud żelaza
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
13.20 
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru
07.29 
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
14.11 
Wydobywanie kamienia ozdobnego i budowlanego
08.11 
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
14.12 
Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
08.11 
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
14.13 
Wydobywanie łupków
08.11 
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
14.21 
Wydobywanie żwiru i piasku
08.12 
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
14.22 
Kopalnictwo gliny i kaolinu
08.12 
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
14.30 
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
08.91 
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
14.40 
Produkcja soli
08.93 
Wydobywanie soli
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
10.84 
Code: 10.84 
Produkcja przypraw
14.50 
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
08.99 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.90 
Code: 09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
38.21 
Code: 38.21 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
15.11 
Produkcja i konserwowanie mięsa
10.11 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
15.12 
Produkcja i konserwowanie mięsa drobiowego
10.11 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12 
Code: 10.12 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
15.13 
Produkcja wyrobów z mięsa i mięsa drobiowego
10.13 
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu
10.85 
Code: 10.85 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.89 
Code: 10.89 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
15.20 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa
10.20 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.85 
Code: 10.85 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
15.31 
Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
10.31 
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
15.32 
Produkcja soków z owoców i warzyw
10.32 
Produkcja soków z owoców i warzyw
15.33 
Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.39 
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
10.85 
Code: 10.85 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
15.41 
Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
10.41 
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
15.42 
Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
10.41 
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
15.43 
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42 
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
15.51 
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.51 
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
15.52 
Produkcja lodów
10.52 
Produkcja lodów

Page 3/26  
Top