CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Pozostała działalność związana ze sportem
93.19 
Działalność związana ze sportem, pozostała
93.29 
Code: 93.29 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
92.71 
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92.00 
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92.72 
Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
01.62 
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
78.10 
Code: 78.10 
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
79.90 
Code: 79.90 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
93.29 
Code: 93.29 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.01 
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.01 
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
93.02 
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.02 
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
93.03 
Pogrzeby i działalność pokrewna
96.03 
Pogrzeby i działalność pokrewna
93.04 
Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
93.13 
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
96.04 
Code: 96.04 
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
93.05 
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51 
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
96.09 
Code: 96.09 
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.00 
Działalność gospodarstw domowych zatrudniających pracowników
97.00 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
96.00 
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY
98.10 
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
97.00 
GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
98.20 
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
99.00 
Organizacje i zespoły eksterytorialne
99.00 
Organizacje i zespoły eksterytorialne

Page 26/26  
Top