CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
Usługi sanitarne, konserwacja i podobna działalność
81.29 
Sprzątanie pozostałe
91.11 
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.11 
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
91.12 
Działalność organizacji profesjonalnych
94.12 
Działalność organizacji profesjonalnych
91.20 
Działalność związków zawodowych
94.20 
Działalność związków zawodowych
91.31 
Działalność organizacji religijnych
94.91 
Działalność organizacji religijnych
91.32 
Działalność organizacji politycznych
94.92 
Działalność organizacji politycznych
91.33 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.11 
Produkcja filmów i nagrań wideo
59.11 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12 
Code: 59.12 
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.20 
Code: 59.20 
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
92.12 
Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
59.13 
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
92.13 
Projekcja filmów
59.14 
Działalność związana z projekcją filmów
92.20 
Działalność radiowa i telewizyjna
59.11 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20 
Code: 59.20 
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10 
Code: 60.10 
Nadawanie programów radiofonicznych
60.20 
Code: 60.20 
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
92.31 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.01 
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02 
Code: 90.02 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03 
Code: 90.03 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.32 
Działalność obiektów kulturalnych
79.90 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
90.02 
Code: 90.02 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04 
Code: 90.04 
Działalność obiektów kulturalnych
92.33 
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.21 
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
92.34 
Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.90 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
85.52 
Code: 85.52 
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
90.01 
Code: 90.01 
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02 
Code: 90.02 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29 
Code: 93.29 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
92.40 
Działalność agencji informacyjnych
63.91 
Działalność agencji informacyjnych
74.20 
Code: 74.20 
Działalność fotograficzna
90.03 
Code: 90.03 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.51 
Działalność bibliotek i archiwów
91.01 
Działalność bibliotek i archiwów
92.52 
Działalność muzeów i ochrona zabytków
91.02 
Działalność muzeów
91.03 
Code: 91.03 
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
92.53 
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
91.04 
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
92.61 
Działalność obiektów sportowych i stadionów
93.11 
Działalność obiektów sportowych
92.62 
Pozostała działalność związana ze sportem
79.90 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
85.51 
Code: 85.51 
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.11 
Code: 93.11 
Działalność obiektów sportowych
93.12 
Code: 93.12 
Działalność klubów sportowych

Page 25/26  
Top