CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.42 
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53 
Code: 47.53 
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników, pokryć ściennych i podłogowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59 
Code: 47.59 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64 
Code: 47.64 
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65 
Code: 47.65 
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76 
Code: 47.76 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77 
Code: 47.77 
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78 
Code: 47.78 
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.50 
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
47.79 
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.61 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
47.91 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
52.62 
Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach
47.81 
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82 
Code: 47.82 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89 
Code: 47.89 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
52.63 
Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
47.79 
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91 
Code: 47.91 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99 
Code: 47.99 
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.71 
Naprawy obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych
95.23 
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
52.72 
Naprawy elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
95.21 
Naprawa elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22 
Code: 95.22 
Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego oraz artykułów użytku domowego i ogrodniczego
52.73 
Naprawy zegarków, zegarów i biżuterii
95.25 
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
52.74 
Naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.30 
Wykończanie wyrobów włókienniczych
95.12 
Code: 95.12 
Naprawa sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.23 
Code: 95.23 
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.29 
Code: 95.29 
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
55.10 
Hotele
55.10 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.21 
Schroniska młodzieżowe i górskie
55.20 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30 
Code: 55.30 
Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
55.22 
Pola kempingowe łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych
55.30 
Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
55.23 
Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
55.20 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90 
Code: 55.90 
Zakwaterowanie pozostałe
55.30 
Restauracje
56.10 
Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne
55.40 
Bary
56.30 
Podawanie napojów
55.51 
Stołówki
56.29 
Pozostała gastronomiczna działalność usługowa
55.52 
Katering
56.21 
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29 
Code: 56.29 
Pozostała gastronomiczna działalność usługowa
60.10 
Transport kolejowy
49.10 
Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy
49.20 
Code: 49.20 
Transport kolejowy towarów
52.21 
Code: 52.21 
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
60.21 
Pozostały pasażerski rozkładowy transport lądowy
49.31 
Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski
49.39 
Code: 49.39 
Transport lądowy pasażerski pozostały, gdzie indziej niesklasyfikowany

Page 19/26  
Top