CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
43.91 
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99 
Code: 43.99 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.23 
Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych
41.20 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11 
Code: 42.11 
Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12 
Code: 42.12 
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.99 
Code: 42.99 
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.24 
Budowa obiektów inżynierii wodnej
42.21 
Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
42.91 
Code: 42.91 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
43.99 
Code: 43.99 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.25 
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
42.21 
Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
43.99 
Code: 43.99 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.31 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.21 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22 
Code: 43.22 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
43.29 
Code: 43.29 
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
80.20 
Code: 80.20 
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
45.32 
Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
43.29 
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
45.33 
Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
43.22 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
45.34 
Wykonywania pozostałych instalacji budowlanych
43.21 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.29 
Code: 43.29 
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
45.41 
Tynkowanie
43.31 
Tynkowanie
45.42 
Zakładanie stolarki budowlanej
43.32 
Zakładanie stolarki budowlanej
45.43 
Wykonywanie podłóg i ścian
43.33 
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
45.44 
Malowanie i szklenie
43.34 
Malowanie i szklenie
45.45 
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.39 
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99 
Code: 43.99 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
45.50 
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską
43.99 
Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
50.10 
Sprzedaż pojazdów mechanicznych
45.11 
Sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek
45.19 
Code: 45.19 
Sprzedaż pozostałych pojazdów samochodowych
50.20 
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
45.20 
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
52.21 
Code: 52.21 
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
50.30 
Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
45.31 
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
45.32 
Code: 45.32 
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
50.40 
Sprzedaż, serwisowanie i naprawy motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
45.40 
Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
50.50 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
47.30 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
51.11 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
46.11 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
51.12 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: paliw, rud metali, metali i chemikaliów przemysłowych
46.12 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.13 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: drewna i materiałów budowlanych
46.13 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
51.14 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.14 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
51.15 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: mebli, artykułów gospodarstwa domowego i wyrobów metalowych
46.15 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
51.16 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych
46.16 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Page 16/26  
Top