CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
30.20 
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
33.17 
Code: 33.17 
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
35.30 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
28.99 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.30 
Code: 30.30 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
33.16 
Code: 33.16 
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
35.41 
Produkcja motocykli
30.91 
Produkcja motocykli
35.42 
Produkcja rowerów
30.92 
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
35.43 
Produkcja wózków inwalidzkich
30.92 
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
33.17 
Code: 33.17 
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
35.50 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.22 
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
30.99 
Code: 30.99 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.01 
Code: 31.01 
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
33.11 
Code: 33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
33.17 
Code: 33.17 
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
36 
PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
33.20 
Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
29.32 
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
30.11 
Code: 30.11 
Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.20 
Code: 30.20 
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30 
Code: 30.30 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
31.01 
Code: 31.01 
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02 
Code: 31.02 
Produkcja mebli kuchennych
31.09 
Code: 31.09 
Produkcja pozostałych mebli
95.24 
Code: 95.24 
Naprawa mebli i wyposażenia domowego
36.12 
Produkcja pozostałych mebli biurowych i sklepowych
28.23 
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych)
31.01 
Code: 31.01 
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
95.24 
Code: 95.24 
Naprawa mebli i wyposażenia domowego
36.13 
Produkcja pozostałych mebli kuchennych
31.02 
Produkcja mebli kuchennych
95.24 
Code: 95.24 
Naprawa mebli i wyposażenia domowego
36.14 
Produkcja pozostałych mebli
31.09 
Produkcja pozostałych mebli
95.24 
Code: 95.24 
Naprawa mebli i wyposażenia domowego
36.15 
Produkcja materaców
31.03 
Produkcja materaców
36.21 
Bicie monet
32.11 
Produkcja monet
36.22 
Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.12 
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
36.30 
Produkcja instrumentów muzycznych
32.20 
Produkcja instrumentów muzycznych
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
95.29 
Code: 95.29 
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
36.40 
Produkcja sprzętu sportowego
32.30 
Produkcja sprzętu sportowego
32.99 
Code: 32.99 
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
36.50 
Produkcja gier i zabawek
26.40 
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
28.99 
Code: 28.99 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Page 14/26  
Top