CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11 
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12 
Code: 01.12 
Uprawa ryżu
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14 
Code: 01.14 
Uprawa trzciny cukrowej
01.15 
Code: 01.15 
Uprawa tytoniu
01.16 
Code: 01.16 
Uprawa roślin włóknistych
01.19 
Code: 01.19 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe
01.26 
Code: 01.26 
Uprawa drzew oleistych
01.28 
Code: 01.28 
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29 
Code: 01.29 
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.63 
Code: 01.63 
Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64 
Code: 01.64 
Obróbka nasion dla celów rozmnażania
01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.11 
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.19 
Code: 01.19 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe
01.25 
Code: 01.25 
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.28 
Code: 01.28 
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.30 
Code: 01.30 
Rozmnażanie roślin
01.64 
Code: 01.64 
Obróbka nasion dla celów rozmnażania
02.10 
Code: 02.10 
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.30 
Code: 02.30 
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.21 
Uprawa winogron
01.22 
Code: 01.22 
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23 
Code: 01.23 
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24 
Code: 01.24 
Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych
01.25 
Code: 01.25 
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26 
Code: 01.26 
Uprawa drzew oleistych
01.27 
Code: 01.27 
Uprawa roślin służących do produkcji napojów
01.28 
Code: 01.28 
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.63 
Code: 01.63 
Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64 
Code: 01.64 
Obróbka nasion dla celów rozmnażania
02.30 
Code: 02.30 
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
10.41 
Code: 10.41 
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
11.02 
Code: 11.02 
Produkcja win gronowych
01.21 
Chów i hodowla bydła, hodowla bydła mlecznego
01.41 
Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42 
Code: 01.42 
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.22 
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
01.43 
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.45 
Code: 01.45 
Chów i hodowla owiec i kóz
01.49 
Code: 01.49 
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.23 
Chów i hodowla trzody chlewnej
01.46 
Chów i hodowla świń

Page 1/26  
Top