CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.75 
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76 
Code: 46.76 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.56 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.76 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57 
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.77 
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.81 
Sprzedaż hurtowa narzędzi mechanicznych
46.62 
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
51.82 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla budownictwa, górnictwa i inżynierii wodnej i lądowej
46.63 
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
51.83 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i dziewiarskich
46.64 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
51.84 
Sprzedaż hurtowa komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.51 
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
51.85 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.65 
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66 
Code: 46.66 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
51.86 
Sprzedaż hurtowa pozostałych elektronicznych części i sprzętu
46.52 
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
51.87 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
46.69 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
51.88 
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników
46.61 
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
51.90 
Pozostała sprzedaż hurtowa
46.90 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
52.11 
Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.11 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
52.12 
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
47.19 
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
52.21 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
47.21 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.22 
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych
47.22 
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.23 
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.23 
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.24 
Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych
47.24 
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.25 
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
47.25 
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.26 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
47.26 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.27 
Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
47.21 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29 
Code: 47.29 
Sprzedaż detaliczna żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała
52.31 
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
47.73 
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.32 
Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i sprzętu ortopedycznego
47.74 
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych w wyspecjalizowanych sklepach
52.33 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
47.75 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.41 
Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
47.51 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.42 
Sprzedaż detaliczna odzieży
47.71 
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.43 
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.72 
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.44 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.53 
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników, pokryć ściennych i podłogowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59 
Code: 47.59 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.45 
Sprzedaż detaliczna elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych
47.43 
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54 
Code: 47.54 
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59 
Code: 47.59 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63 
Code: 47.63 
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audio-wizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.46 
Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych, farb i szkła
47.52 
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.47 
Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
47.61 
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62 
Code: 47.62 
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.41 
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Page 18/26  
Top