CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner
71.33 
77.34 
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
71.22 
77.35 
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
71.23 
77.39 
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
71.21 
71.32 
Code: 71.32 
71.34 
Code: 71.34 
77.40 
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
74.87 
78.10 
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
74.50 
92.72 
Code: 92.72 
78.20 
Utleie av arbeidskraft
74.50 
78.30 
Andre personaladministrative tjenester
74.50 
79.11 
Reisebyråvirksomhet
63.30 
79.12 
Reisearrangørvirksomhet
63.30 
79.90 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
63.30 
92.32 
Code: 92.32 
92.34 
Code: 92.34 
92.62 
Code: 92.62 
92.72 
Code: 92.72 
80.10 
Private vakttjenester
74.60 
80.20 
Tjenester tilknyttet vakttjenester
45.31 
74.60 
Code: 74.60 
80.30 
Etterforskning
74.60 
81.10 
Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
70.32 
75.14 
Code: 75.14 
81.21 
Rengjøring av bygninger
74.70 
81.22 
Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
74.70 
81.29 
Annen rengjøringsvirksomhet
74.70 
90.03 
Code: 90.03 
81.30 
Beplantning av hager og parkanlegg
01.41 
82.11 
Kombinerte kontortjenester
74.85 
82.19 
Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester
64.11 
72.30 
Code: 72.30 
74.85 
Code: 74.85 
82.20 
Telefonvakttjenester og telefonsalg
74.86 
82.30 
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
74.87 
82.91 
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
74.87 
82.92 
Pakkevirksomhet
74.82 
82.99 
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
74.85 
74.87 
Code: 74.87 
75.13 
Code: 75.13 

Page 23/26  
Top