CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Innsamling av ikke-farlig avfall
90.02 
90.03 
Code: 90.03 
38.12 
Innsamling av farlig avfall
23.30 
40.11 
Code: 40.11 
90.02 
Code: 90.02 
38.21 
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
14.50 
24.15 
Code: 24.15 
90.02 
Code: 90.02 
38.22 
Behandling og disponering av farlig avfall
23.30 
90.02 
Code: 90.02 
38.31 
Demontering av vrakede gjenstander
37.10 
38.32 
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
37.10 
37.20 
Code: 37.20 
39.00 
Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
90.03 
41.10 
Utvikling av byggeprosjekter
70.11 
41.20 
Oppføring av bygninger
20.30 
25.23 
Code: 25.23 
28.11 
Code: 28.11 
45.21 
Code: 45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42 
Anleggsvirksomhet
70.11 
42.11 
Bygging av veier og motorveier
45.23 
42.12 
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42.13 
Bygging av bruer og tunneler
45.21 
42.21 
Bygging av vann- og kloakkanlegg
45.21 
45.24 
Code: 45.24 
45.25 
Code: 45.25 
42.22 
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
45.21 
42.91 
Bygging av havne- og damanlegg
45.24 
42.99 
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
43.11 
Riving av bygninger og andre konstruksjoner
45.11 
43.12 
Grunnarbeid
45.11 
43.13 
Prøveboring
45.12 
43.21 
Elektrisk installasjonsarbeid
45.31 
45.34 
Code: 45.34 
43.22 
VVS-arbeid
28.22 
45.31 
Code: 45.31 
45.33 
Code: 45.33 

Page 15/26  
Top