CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
35.30 
33.17 
Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
35.20 
35.43 
Code: 35.43 
35.50 
Code: 35.50 
33.19 
Reparasjon av annet utstyr
17.40 
17.52 
Code: 17.52 
20.40 
Code: 20.40 
20.51 
Code: 20.51 
25.13 
Code: 25.13 
25.21 
Code: 25.21 
25.24 
Code: 25.24 
26.15 
Code: 26.15 
26.40 
Code: 26.40 
26.81 
Code: 26.81 
36.30 
Code: 36.30 
36.50 
Code: 36.50 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
25.21 
26.15 
Code: 26.15 
26.40 
Code: 26.40 
26.81 
Code: 26.81 
28 
Code: 28 
29 
Code: 29 
30 
Code: 30 
31 
Code: 31 
32 
Code: 32 
33 
Code: 33 
33.30 
Code: 33.30 
34 
Code: 34 
35 
Code: 35 
36 
Code: 36 
35.11 
Produksjon av elektrisitet
40.11 
35.12 
Overføring av elektrisitet
40.12 
35.13 
Distribusjon av elektrisitet
40.13 
35.14 
Handel med elektrisitet
40.13 
35.21 
Produksjon av gass
40.21 
35.22 
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
40.22 
35.23 
Handel med gass gjennom ledningsnett
40.22 
35.30 
Damp- og varmtvannsforsyning
40.30 
36.00 
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
41.00 
37.00 
Oppsamling og behandling av avløpsvann
90.01 

Page 14/26  
Top