CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
31.09 
Produksjon av møbler ellers
36.14 
32.11 
Preging av mynter og medaljer
36.21 
32.12 
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
33.50 
36.22 
Code: 36.22 
32.13 
Produksjon av bijouteri og lignende artikler
33.50 
36.61 
Code: 36.61 
32.20 
Produksjon av musikkinstrumenter
36.30 
32.30 
Produksjon av sportsartikler
19.30 
36.40 
Code: 36.40 
32.40 
Produksjon av spill og leker
36.50 
32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
17.40 
24.42 
Code: 24.42 
25.13 
Code: 25.13 
29.24 
Code: 29.24 
33.10 
Code: 33.10 
33.20 
Code: 33.20 
33.40 
Code: 33.40 
32.91 
Produksjon av koster og børster
36.62 
32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
18.10 
18.24 
Code: 18.24 
19.20 
Code: 19.20 
20.51 
Code: 20.51 
20.52 
Code: 20.52 
22.11 
Code: 22.11 
25.13 
Code: 25.13 
25.24 
Code: 25.24 
28.75 
Code: 28.75 
33.10 
Code: 33.10 
36.40 
Code: 36.40 
36.63 
Code: 36.63 
33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
28.11 
28.21 
Code: 28.21 
28.22 
Code: 28.22 
28.30 
Code: 28.30 
28.61 
Code: 28.61 
28.62 
Code: 28.62 
28.63 
Code: 28.63 
28.71 
Code: 28.71 
28.75 
Code: 28.75 
29.60 
Code: 29.60 

Page 12/26  
Top