CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri
29.56 
28.95 
Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri
29.55 
28.96 
Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri
29.56 
28.99 
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
29.52 
29.56 
Code: 29.56 
31.62 
Code: 31.62 
33.20 
Code: 33.20 
33.40 
Code: 33.40 
35.30 
Code: 35.30 
36.50 
Code: 36.50 
36.63 
Code: 36.63 
29.10 
Produksjon av motorvogner
34.10 
29.20 
Produksjon av karosserier og tilhengere
34.20 
29.31 
Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner
31.61 
31.62 
Code: 31.62 
29.32 
Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner
34.30 
36.11 
Code: 36.11 
30.11 
Bygging av skip og flytende materiell
35.11 
36.11 
Code: 36.11 
30.12 
Bygging av fritidsbåter
35.12 
30.20 
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
31.62 
35.20 
Code: 35.20 
36.11 
Code: 36.11 
30.30 
Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
29.60 
35.30 
Code: 35.30 
36.11 
Code: 36.11 
30.40 
Produksjon av militære stridskjøretøyer
29.60 
30.91 
Produksjon av motorsykler
34.10 
35.41 
Code: 35.41 
30.92 
Produksjon av sykler og invalidevogner
35.42 
35.43 
Code: 35.43 
36.63 
Code: 36.63 
30.99 
Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted
35.50 
31.01 
Produksjon av kontor- og butikkmøbler
35.50 
36.11 
Code: 36.11 
36.12 
Code: 36.12 
31.02 
Produksjon av kjøkkenmøbler
36.11 
36.13 
Code: 36.13 
31.03 
Produksjon av madrasser
36.15 
31.09 
Produksjon av møbler ellers
36.11 

Page 11/26  
Top