CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.12 
Dyrking av ris
01.11 
01.13 
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.14 
Dyrking av sukkerrør
01.11 
01.15 
Dyrking av tobakk
01.11 
01.16 
Dyrking av fibervekster
01.11 
01.19 
Dyrking av ettårige vekster ellers
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.21 
Dyrking av druer
01.13 
01.22 
Dyrking av tropiske og subtropiske frukter
01.13 
01.23 
Dyrking av sitrusfrukter
01.13 
01.24 
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
01.13 
01.25 
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.26 
Dyrking av oljeholdige frukter
01.11 
01.13 
Code: 01.13 
01.27 
Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer
01.13 
01.28 
Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.29 
Dyrking av flerårige vekster ellers
01.11 
02.01 
Code: 02.01 
01.30 
Planteformering
01.12 
01.41 
Melkeproduksjon på storfe
01.21 
01.42 
Oppdrett av annet storfe
01.21 
01.43 
Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien
01.22 
01.44 
Oppdrett av kameler og andre kameldyr
01.25 
01.45 
Saue- og geitehold
01.22 
01.46 
Svinehold
01.23 
01.47 
Fjørfehold
01.24 
01.49 
Husdyrhold ellers
01.22 
01.25 
Code: 01.25 
01.50 
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
01.30 
01.61 
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
01.41 
01.62 
Tjenester tilknyttet husdyrhold
01.42 
92.72 
Code: 92.72 
01.63 
Etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.11 
01.13 
Code: 01.13 

Page 1/26  
Top