CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
24.10 
Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer
27.10 
24.20 
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
27.22 
24.31 
Kaldtrekking av stenger og profiler
27.31 
24.32 
Kaldvalsing av bånd
27.32 
24.33 
Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler
27.33 
28.11 
Code: 28.11 
24.34 
Kaldtrekking av tråd
27.34 
24.41 
Produksjon av edelmetaller
27.41 
24.42 
Produksjon av aluminium
27.42 
24.43 
Produksjon av bly, sink og tinn
27.43 
24.44 
Produksjon av kobber
27.44 
24.45 
Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers
27.45 
24.46 
Produksjon av kjernebrensel
23.30 
24.51 
Støping av jern
27.21 
27.51 
Code: 27.51 
24.52 
Støping av stål
27.52 
24.53 
Støping av lettmetaller
27.53 
24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller
27.54 
25.11 
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
28.11 
25.12 
Produksjon av dører og vinduer av metall
28.12 
25.21 
Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg
28.22 
25.29 
Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall
28.21 
25.30 
Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
28.30 
25.40 
Produksjon av våpen og ammunisjon
29.60 
25.50 
Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
28.40 
25.61 
Overflatebehandling av metaller
28.51 
25.62 
Bearbeiding av metaller
28.52 
25.71 
Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper
28.61 
28.75 
Code: 28.75 
25.72 
Produksjon av låser og beslag
28.63 
28.75 
Code: 28.75 
25.73 
Produksjon av håndverktøy
28.62 
29.56 
Code: 29.56 
25.91 
Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål
28.71 
25.92 
Produksjon av emballasje av lettmetall
28.72 
25.93 
Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer
28.73 
28.74 
Code: 28.74 
25.94 
Produksjon av bolter og skruer
28.74 
25.99 
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
27.43 
28.75 
Code: 28.75 

Page 8/26  
Top