CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
22.11 
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
25.11 
25.12 
Code: 25.12 
22.19 
Produksjon av gummiprodukter ellers
19.30 
25.13 
Code: 25.13 
36.62 
Code: 36.62 
36.63 
Code: 36.63 
22.21 
Produksjon av halvfabrikater av plast
25.21 
22.22 
Produksjon av plastemballasje
25.22 
22.23 
Produksjon av byggevarer av plast
21.24 
25.23 
Code: 25.23 
36.63 
Code: 36.63 
22.29 
Produksjon av plastprodukter ellers
19.30 
25.24 
Code: 25.24 
36.63 
Code: 36.63 
23.11 
Produksjon av planglass
26.11 
23.12 
Bearbeiding av planglass
26.12 
23.13 
Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
26.13 
23.14 
Produksjon av glassfibrer
26.14 
23.19 
Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
26.15 
23.20 
Produksjon av ildfaste produkter
26.26 
23.31 
Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
26.30 
23.32 
Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
26.40 
23.41 
Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander
26.21 
23.42 
Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale
26.22 
23.43 
Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
26.23 
23.44 
Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
26.24 
31.62 
Code: 31.62 
23.49 
Produksjon av andre keramiske produkter
26.25 
23.51 
Produksjon av sement
26.51 
23.52 
Produksjon av kalk og gips
26.52 
26.53 
Code: 26.53 
23.61 
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
26.61 
23.62 
Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
26.62 
23.63 
Produksjon av ferdigblandet betong
26.63 
23.64 
Produksjon av mørtel
26.64 
23.65 
Produksjon av fibersement
26.65 
23.69 
Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
26.66 
23.70 
Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
26.70 
23.91 
Produksjon av slipestoffer
26.81 
23.99 
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
26.82 

Page 7/26  
Top