CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
13.94 
Produksjon av tauverk og nett
17.52 
13.95 
Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
17.53 
13.96 
Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk
17.54 
13.99 
Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
17.54 
36.63 
Code: 36.63 
14.11 
Produksjon av klær av lær
18.10 
14.12 
Produksjon av arbeidstøy
18.21 
14.13 
Produksjon av annet yttertøy
18.22 
14.14 
Produksjon av undertøy og innertøy
18.23 
14.19 
Produksjon av klær og tilbehør ellers
17.71 
18.24 
Code: 18.24 
14.20 
Produksjon av pelsvarer
18.30 
14.31 
Produksjon av strømpevarer
17.71 
14.39 
Produksjon av andre klær av trikotasje
17.72 
15.11 
Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
18.30 
19.10 
Code: 19.10 
15.12 
Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
19.20 
36.63 
Code: 36.63 
15.20 
Produksjon av skotøy
19.30 
16.10 
Saging, høvling og impregnering av tre
02.01 
20.10 
Code: 20.10 
16.21 
Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
20.20 
16.22 
Produksjon av sammensatte parkettstaver
20.30 
16.23 
Produksjon av andre bygningsartikler
20.30 
16.24 
Produksjon av treemballasje
20.40 
16.29 
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
19.30 
20.51 
Code: 20.51 
20.52 
Code: 20.52 
36.63 
Code: 36.63 
17.11 
Produksjon av papirmasse
21.11 
17.12 
Produksjon av papir og papp
21.12 
17.21 
Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
21.21 
17.22 
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
17.54 
21.22 
Code: 21.22 
17.23 
Produksjon av kontorartikler av papir
21.23 
22.22 
Code: 22.22 
17.24 
Produksjon av tapeter
21.24 
17.29 
Produksjon av varer av papir og papp ellers
21.25 
36.63 
Code: 36.63 
18.11 
Trykking av aviser
22.21 

Page 5/26  
Top