CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
10.85 
Produksjon av ferdigmat
15.81 
15.85 
Code: 15.85 
10.86 
Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
15.88 
10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
15.13 
15.62 
Code: 15.62 
15.81 
Code: 15.81 
15.89 
Code: 15.89 
10.91 
Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
15.71 
10.92 
Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
15.72 
11.01 
Destillering, rektifisering og blanding av sprit
15.91 
15.92 
Code: 15.92 
51.34 
Code: 51.34 
11.02 
Produksjon av vin
01.13 
15.93 
Code: 15.93 
51.34 
Code: 51.34 
11.03 
Produksjon av sider og annen fruktvin
15.94 
11.04 
Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer
15.95 
11.05 
Produksjon av øl
15.96 
11.06 
Produksjon av malt
15.97 
11.07 
Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
15.98 
12.00 
Produksjon av tobakksvarer
16.00 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.11 
17.12 
Code: 17.12 
17.13 
Code: 17.13 
17.14 
Code: 17.14 
17.15 
Code: 17.15 
17.16 
Code: 17.16 
17.17 
Code: 17.17 
13.20 
Veving av tekstiler
17.21 
17.22 
Code: 17.22 
17.23 
Code: 17.23 
17.24 
Code: 17.24 
17.25 
Code: 17.25 
18.30 
Code: 18.30 
13.30 
Etterbehandling av tekstiler
17.30 
52.74 
Code: 52.74 
13.91 
Produksjon av stoffer av trikotasje
17.60 
18.30 
Code: 18.30 
13.92 
Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær
17.40 
13.93 
Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
17.51 

Page 4/26  
Top