CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
95.23 
Reparasjon av skotøy og lærvarer
52.74 
95.24 
Reparasjon av møbler og boliginnredning
36.11 
36.12 
Code: 36.12 
36.13 
Code: 36.13 
36.14 
Code: 36.14 
95.25 
Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer
52.73 
95.29 
Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
17.40 
36.30 
Code: 36.30 
52.74 
Code: 52.74 
96.01 
Vaskeri- og renserivirksomhet
93.01 
96.02 
Frisering og annen skjønnhetspleie
93.02 
96.03 
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
93.03 
96.04 
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
93.04 
96.09 
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
93.05 
97.00 
Lønnet arbeid i private husholdninger
95.00 
98.10 

96.00 
98.20 

97.00 
99.00 
Internasjonale organisasjoner og organer
99.00 

Page 26/26  
Top