CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Sosialtjenester uten botilbud for barn og ungdom
85.32 
88.99 
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
75.21 
85.32 
Code: 85.32 
90.01 
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet
92.31 
92.34 
Code: 92.34 
90.02 
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
92.31 
92.32 
Code: 92.32 
92.34 
Code: 92.34 
90.03 
Selvstendig kunstnerisk virksomhet
92.31 
92.40 
Code: 92.40 
90.04 
Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
92.32 
91.01 
Drift av biblioteker og arkiver
75.14 
92.51 
Code: 92.51 
91.02 
Drift av museer
92.52 
91.03 
Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
92.52 
91.04 
Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
92.53 
92.00 
Lotteri og totalisatorspill
92.71 
93.11 
Drift av idrettsanlegg
92.61 
92.62 
Code: 92.62 
93.12 
Idrettslag og -klubber
92.62 
93.13 
Treningssentre
93.04 
93.19 
Andre sportsaktiviteter
92.62 
93.21 
Drift av fornøyelses- og temaparker
92.33 
93.29 
Andre fritidsaktiviteter
92.34 
92.62 
Code: 92.62 
92.72 
Code: 92.72 
94.11 
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
91.11 
94.12 
Yrkessammenslutninger
91.12 
94.20 
Arbeidstakerorganisasjoner
91.20 
94.91 
Religiøse organisasjoner
91.31 
94.92 
Partipolitiske organisasjoner
91.32 
94.99 
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted
01.50 
91.33 
Code: 91.33 
95.11 
Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
72.50 
95.12 
Reparasjon av kommunikasjonsutstyr
32.20 
52.74 
Code: 52.74 
95.21 
Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk
52.72 
95.22 
Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper
29.32 
52.72 
Code: 52.72 
95.23 
Reparasjon av skotøy og lærvarer
52.71 

Page 25/26  
Top