CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
67.20 
66.30 
Fondsforvaltningsvirksomhet
67.12 
68.10 
Kjøp og salg av egen fast eiendom
70.12 
68.20 
Utleie av egen eller leid fast eiendom
70.20 
68.31 
Eiendomsmegling
70.31 
68.32 
Eiendomsforvaltning
70.32 
69.10 
Juridisk tjenesteyting
74.11 
69.20 
Regnskap, revisjon og skatterådgivning
74.12 
70.10 
Hovedkontortjenester
74.15 
70.21 
PR og kommunikasjonstjenester
74.14 
70.22 
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
05.01 
74.14 
Code: 74.14 
71.11 
Arkitektvirksomhet
74.20 
71.12 
Teknisk konsulentvirksomhet
74.20 
71.20 
Teknisk prøving og analyse
74.30 
72.11 
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
73.10 
72.19 
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
73.10 
72.20 
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
73.10 
73.20 
Code: 73.20 
73.11 
Reklamebyråer
74.40 
73.12 
Medieformidlingstjenester
74.40 
73.20 
Markeds- og opinionsundersøkelser
74.13 
74.10 
Spesialisert designvirksomhet
74.87 
74.20 
Fotografvirksomhet
74.20 
74.81 
Code: 74.81 
92.40 
Code: 92.40 
74.30 
Oversettelses- og tolkevirksomhet
74.85 
74.90 
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
63.40 
74.14 
Code: 74.14 
74.20 
Code: 74.20 
74.60 
Code: 74.60 
74.87 
Code: 74.87 
75.00 
Veterinærtjenester
85.20 
77.11 
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
71.10 
77.12 
Utleie og leasing av lastebiler
71.21 
77.21 
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
71.40 
77.22 
Utleie av videofilm, DVD og lignende
71.40 
77.29 
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
71.40 
77.31 
Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
71.31 
77.32 
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
71.32 

Page 22/26  
Top