CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Fjernsynskringkasting
92.20 
61.10 
Kabelbasert telekommunikasjon
64.20 
61.20 
Trådløs telekommunikasjon
64.20 
61.30 
Satellittbasert telekommunikasjon
64.20 
61.90 
Telekommunikasjon ellers
64.20 
62.01 
Programmeringstjenester
72.21 
72.22 
Code: 72.22 
72.40 
Code: 72.40 
62.02 
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
72.10 
72.22 
Code: 72.22 
62.03 
Forvaltning og drift av IT-systemer
72.30 
62.09 
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
30.02 
72.22 
Code: 72.22 
72.60 
Code: 72.60 
63.11 
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
72.30 
72.40 
Code: 72.40 
63.12 
Drift av web-portaler
72.40 
63.91 
Nyhetsbyråer
92.40 
63.99 
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
74.87 
64.11 
Sentralbankvirksomhet
65.11 
64.19 
Bankvirksomhet ellers
65.12 
64.20 
Holdingselskaper
65.23 
74.15 
Code: 74.15 
64.30 
Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
65.23 
64.91 
Finansiell leasing
65.21 
64.92 
Annen kredittgivning
65.22 
64.99 
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
65.22 
65.23 
Code: 65.23 
65.11 
Livsforsikring
66.01 
65.12 
Skadeforsikring
66.03 
65.20 
Gjenforsikring
66.01 
66.02 
Code: 66.02 
66.03 
Code: 66.03 
65.30 
Pensjonskasser
66.02 
66.11 
Administrasjon av finansmarkeder
67.11 
66.12 
Verdipapirmegling
67.12 
67.13 
Code: 67.13 
66.19 
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
67.13 
66.21 
Risiko- og skadevurdering
67.20 
66.22 
Forsikringsformidling
67.20 

Page 21/26  
Top