CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.41 
01.64 
Behandling av såfrø
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.41 
Code: 01.41 
01.70 
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
01.50 
02.10 
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
01.12 
02.01 
Code: 02.01 
02.20 
Avvirkning
02.01 
02.30 
Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
01.12 
01.13 
Code: 01.13 
02.01 
Code: 02.01 
02.40 
Tjenester tilknyttet skogbruk
02.02 
74.14 
Code: 74.14 
03.11 
Hav- og kystfiske og fangst
05.01 
03.12 
Ferskvannsfiske
05.01 
03.21 
Hav- og kystbasert fiskeoppdrett
05.02 
03.22 
Ferskvannsbasert fiskeoppdrett
01.25 
05.02 
Code: 05.02 
05.10 
Bryting av steinkull
10.10 
05.20 
Bryting av brunkull
10.20 
06.10 
Utvinning av råolje
11.10 
06.20 
Utvinning av naturgass
11.10 
07.10 
Bryting av jernmalm
13.10 
07.21 
Bryting av uran- og thoriummalm
12.00 
07.29 
Bryting av ikke-jernholdig malm ellers
13.20 
08.11 
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer
14.11 
14.12 
Code: 14.12 
14.13 
Code: 14.13 
08.12 
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
14.21 
14.22 
Code: 14.22 
08.91 
Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler
14.30 
08.92 
Stikking av torv
10.30 
08.93 
Utvinning av salt
14.40 
08.99 
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
14.50 
09.10 
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
11.10 
11.20 
Code: 11.20 
09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
10.10 
10.20 
Code: 10.20 
10.30 
Code: 10.30 

Page 2/26  
Top