CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.76 
Engroshandel med innsatsvarer ellers
51.56 
46.77 
Engroshandel med avfall og skrap
51.57 
46.90 
Uspesifisert engroshandel
51.90 
47.11 
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
52.11 
47.19 
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
52.12 
47.21 
Butikkhandel med frukt og grønnsaker
52.21 
52.27 
Code: 52.27 
47.22 
Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
52.22 
47.23 
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
52.23 
47.24 
Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
52.24 
47.25 
Butikkhandel med drikkevarer
52.25 
47.26 
Butikkhandel med tobakksvarer
52.26 
47.29 
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
52.27 
47.30 
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
50.50 
47.41 
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
52.48 
47.42 
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
52.48 
47.43 
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
52.45 
47.51 
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
52.41 
47.52 
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
52.46 
47.53 
Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner
52.44 
52.48 
Code: 52.48 
47.54 
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
52.45 
47.59 
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
52.44 
52.45 
Code: 52.45 
52.48 
Code: 52.48 
47.61 
Butikkhandel med bøker
52.47 
47.62 
Butikkhandel med aviser og papirvarer
52.47 
47.63 
Butikkhandel med innspillinger av musikk og video
52.45 
47.64 
Butikkhandel med sportsutstyr
52.48 
47.65 
Butikkhandel med spill og leker
52.48 
47.71 
Butikkhandel med klær
52.42 
47.72 
Butikkhandel med skotøy og lærvarer
52.43 
47.73 
Butikkhandel med apotekvarer
52.31 
47.74 
Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
52.32 
47.75 
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
52.33 
47.76 
Butikkhandel med blomster og planter, kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr
52.48 
47.77 
Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer
52.48 
47.78 
Annen butikkhandel med nye varer i spesialforretninger
52.48 
47.79 
Butikkhandel med brukte varer
52.50 
52.63 
Code: 52.63 

Page 18/26  
Top