CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.31 
Engroshandel med frukt og grønnsaker
51.31 
51.38 
Code: 51.38 
46.32 
Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
51.32 
46.33 
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
51.33 
46.34 
Engroshandel med drikkevarer
51.34 
46.35 
Engroshandel med tobakksvarer
51.35 
46.36 
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
51.36 
46.37 
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
51.37 
46.38 
Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk, skalldyr og bløtdyr
51.38 
46.39 
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
51.39 
46.41 
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
51.41 
46.42 
Engroshandel med klær og skotøy
51.42 
46.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater
51.43 
51.47 
Code: 51.47 
46.44 
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, steintøy og rengjøringsmidler
51.44 
46.45 
Engroshandel med parfyme og kosmetikk
51.45 
46.46 
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
51.46 
46.47 
Engroshandel med møbler, gulvbelegg, gulvtepper og belysningsutstyr
51.43 
51.47 
Code: 51.47 
46.48 
Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer
51.47 
46.49 
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers
51.44 
51.47 
Code: 51.47 
46.51 
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
51.84 
46.52 
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
51.43 
51.86 
Code: 51.86 
46.61 
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
51.88 
46.62 
Engroshandel med maskinverktøy
51.81 
46.63 
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
51.82 
46.64 
Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
51.83 
46.65 
Engroshandel med kontormøbler
51.85 
46.66 
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
51.85 
46.69 
Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
51.87 
46.71 
Engroshandel med drivstoff og brensel
51.51 
46.72 
Engroshandel med metaller og metallholdig malm
51.52 
46.73 
Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
51.44 
51.47 
Code: 51.47 
51.53 
Code: 51.53 
46.74 
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
51.54 
46.75 
Engroshandel med kjemiske produkter
51.55 
46.76 
Engroshandel med innsatsvarer ellers
51.55 

Page 17/26  
Top