CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
27.90 
Produksjon av annet elektrisk utstyr
31.20 
31.30 
Code: 31.30 
31.62 
Code: 31.62 
32.10 
Code: 32.10 
28.11 
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
29.11 
29.12 
Code: 29.12 
34.30 
Code: 34.30 
28.12 
Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
29.12 
29.13 
Code: 29.13 
28.13 
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
29.12 
28.14 
Produksjon av kraner og ventiler ellers
29.13 
28.15 
Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
29.14 
28.21 
Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere
29.21 
29.71 
Code: 29.71 
29.72 
Code: 29.72 
28.22 
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr
29.22 
35.50 
Code: 35.50 
28.23 
Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr)
30.01 
32.30 
Code: 32.30 
36.12 
Code: 36.12 
28.24 
Produksjon av motordrevet håndverktøy
29.41 
28.25 
Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
29.23 
29.71 
Code: 29.71 
28.29 
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
29.24 
29.43 
Code: 29.43 
33.20 
Code: 33.20 
28.30 
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
29.31 
29.32 
Code: 29.32 
29.53 
Code: 29.53 
28.41 
Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding
28.62 
29.42 
Code: 29.42 
28.49 
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
28.62 
29.43 
Code: 29.43 
31.62 
Code: 31.62 
28.91 
Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri
29.51 
28.92 
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
28.62 
29.52 
Code: 29.52 
34.10 
Code: 34.10 
28.93 
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
29.53 
28.94 
Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri
29.54 

Page 10/26  
Top