CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
24.31 
Kaldtrekking av stenger og profiler
27.32 
24.32 
Kaldvalsing av bånd
27.33 
24.33 
Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler
27.34 
24.34 
Kaldtrekking av tråd
27.41 
24.41 
Produksjon av edelmetaller
27.42 
24.42 
Produksjon av aluminium
27.43 
24.43 
Produksjon av bly, sink og tinn
25.99 
Code: 25.99 
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
27.44 
24.44 
Produksjon av kobber
27.45 
24.45 
Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers
27.51 
24.51 
Støping av jern
27.52 
24.52 
Støping av stål
27.53 
24.53 
Støping av lettmetaller
27.54 
24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller
28 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
28.11 
24.33 
Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler
25.11 
Code: 25.11 
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
33.11 
Code: 33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
41.20 
Code: 41.20 
Oppføring av bygninger
28.12 
25.12 
Produksjon av dører og vinduer av metall
43.32 
Code: 43.32 
Snekkerarbeid
28.21 
25.29 
Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall
33.11 
Code: 33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
28.22 
25.21 
Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg
33.11 
Code: 33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
43.22 
Code: 43.22 
VVS-arbeid
28.30 
25.30 
Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
33.11 
Code: 33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
28.40 
25.50 
Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
28.51 
25.61 
Overflatebehandling av metaller
28.52 
25.62 
Bearbeiding av metaller
33.12 
Code: 33.12 
Reparasjon av maskiner
28.61 
25.71 
Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper
33.11 
Code: 33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
28.62 
25.73 
Produksjon av håndverktøy
28.41 
Code: 28.41 
Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding
28.49 
Code: 28.49 
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
28.92 
Code: 28.92 
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
33.11 
Code: 33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
28.63 
25.72 
Produksjon av låser og beslag

Page 9/26  
Top