CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
38.12 
Innsamling av farlig avfall
38.22 
Code: 38.22 
Behandling og disponering av farlig avfall
24.11 
20.11 
Produksjon av industrigasser
24.12 
20.12 
Produksjon av fargestoffer og pigmenter
24.13 
20.13 
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
24.14 
19.10 
Produksjon av kullprodukter
20.14 
Code: 20.14 
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
24.15 
20.15 
Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
38.21 
Code: 38.21 
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
24.16 
20.16 
Produksjon av basisplast
24.17 
20.17 
Produksjon av syntetisk gummi
24.20 
20.20 
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
24.30 
20.30 
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
24.41 
21.10 
Produksjon av farmasøytiske råvarer
24.42 
21.20 
Produksjon av farmasøytiske preparater
32.50 
Code: 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
24.51 
20.41 
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
20.42 
Code: 20.42 
Produksjon av parfyme og toalettartikler
24.52 
20.42 
Produksjon av parfyme og toalettartikler
24.61 
20.51 
Produksjon av eksplosiver
24.62 
20.52 
Produksjon av lim
20.59 
Code: 20.59 
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
24.63 
20.53 
Produksjon av eteriske oljer
24.64 
20.59 
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
24.65 
26.80 
Produksjon av magnetiske og optiske media
24.66 
20.59 
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
26.11 
Code: 26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter
24.70 
20.60 
Produksjon av kunstfibrer
25.11 
22.11 
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
25.12 
22.11 
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
25.13 
22.19 
Produksjon av gummiprodukter ellers
32.50 
Code: 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
25.21 
22.21 
Produksjon av halvfabrikater av plast
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
25.22 
22.22 
Produksjon av plastemballasje
25.23 
22.23 
Produksjon av byggevarer av plast
27.33 
Code: 27.33 
Produksjon av ledningsmateriell

Page 7/26  
Top