CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
15.61 
10.61 
Produksjon av kornvarer
15.62 
10.62 
Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
10.89 
Code: 10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
15.71 
10.91 
Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
15.72 
10.92 
Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
15.81 
10.71 
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
10.85 
Code: 10.85 
Produksjon av ferdigmat
10.89 
Code: 10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
15.82 
10.72 
Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer
15.83 
10.81 
Produksjon av sukker
15.84 
10.82 
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
15.85 
10.73 
Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer
10.85 
Code: 10.85 
Produksjon av ferdigmat
15.86 
10.83 
Bearbeiding av te og kaffe
15.87 
10.84 
Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
15.88 
10.86 
Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
15.89 
10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
15.91 
11.01 
Destillering, rektifisering og blanding av sprit
15.92 
11.01 
Destillering, rektifisering og blanding av sprit
20.14 
Code: 20.14 
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
15.93 
11.02 
Produksjon av vin
15.94 
11.03 
Produksjon av sider og annen fruktvin
15.95 
11.04 
Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer
15.96 
11.05 
Produksjon av øl
15.97 
11.06 
Produksjon av malt
15.98 
11.07 
Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
16.00 
12.00 
Produksjon av tobakksvarer
17.11 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.12 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.13 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.14 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.15 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.16 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.17 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
17.21 
13.20 
Veving av tekstiler
17.22 
13.20 
Veving av tekstiler
17.23 
13.20 
Veving av tekstiler
17.24 
13.20 
Veving av tekstiler
17.25 
13.20 
Veving av tekstiler
17.30 
13.30 
Etterbehandling av tekstiler

Page 4/26  
Top