CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
93.19 
Andre sportsaktiviteter
93.29 
Code: 93.29 
Andre fritidsaktiviteter
92.71 
92.00 
Lotteri og totalisatorspill
92.72 
01.62 
Tjenester tilknyttet husdyrhold
78.10 
Code: 78.10 
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
79.90 
Code: 79.90 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
93.29 
Code: 93.29 
Andre fritidsaktiviteter
93.01 
96.01 
Vaskeri- og renserivirksomhet
93.02 
96.02 
Frisering og annen skjønnhetspleie
93.03 
96.03 
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
93.04 
93.13 
Treningssentre
96.04 
Code: 96.04 
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
93.05 
85.51 
Undervisning innen idrett og rekreasjon
96.09 
Code: 96.09 
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
95.00 
97.00 
Lønnet arbeid i private husholdninger
96.00 
98.10 

97.00 
98.20 

99.00 
99.00 
Internasjonale organisasjoner og organer

Page 26/26  
Top