CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
01.47 
Fjørfehold
01.25 
01.44 
Oppdrett av kameler og andre kameldyr
01.49 
Code: 01.49 
Husdyrhold ellers
03.22 
Code: 03.22 
Ferskvannsbasert fiskeoppdrett
01.30 
01.50 
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
01.41 
01.61 
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
01.63 
Code: 01.63 
Etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.64 
Code: 01.64 
Behandling av såfrø
10.39 
Code: 10.39 
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
81.30 
Code: 81.30 
Beplantning av hager og parkanlegg
01.42 
01.62 
Tjenester tilknyttet husdyrhold
01.50 
01.70 
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
94.99 
Code: 94.99 
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted
02.01 
01.29 
Dyrking av flerårige vekster ellers
02.10 
Code: 02.10 
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
02.20 
Code: 02.20 
Avvirkning
02.30 
Code: 02.30 
Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
16.10 
Code: 16.10 
Saging, høvling og impregnering av tre
02.02 
02.40 
Tjenester tilknyttet skogbruk
05.01 
03.11 
Hav- og kystfiske og fangst
03.12 
Code: 03.12 
Ferskvannsfiske
70.22 
Code: 70.22 
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
05.02 
03.21 
Hav- og kystbasert fiskeoppdrett
03.22 
Code: 03.22 
Ferskvannsbasert fiskeoppdrett
10.10 
05.10 
Bryting av steinkull
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
19.20 
Code: 19.20 
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
10.20 
05.20 
Bryting av brunkull
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
19.20 
Code: 19.20 
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
10.30 
08.92 
Stikking av torv
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
19.20 
Code: 19.20 
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
11.10 
06.10 
Utvinning av råolje
06.20 
Code: 06.20 
Utvinning av naturgass
09.10 
Code: 09.10 
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
52.21 
Code: 52.21 
Andre tjenester tilknyttet landtransport
52.22 
Code: 52.22 
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
11.20 
09.10 
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
12.00 
07.21 
Bryting av uran- og thoriummalm

Page 2/26  
Top