CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
52.48 
47.42 
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
47.53 
Code: 47.53 
Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner
47.59 
Code: 47.59 
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
47.64 
Code: 47.64 
Butikkhandel med sportsutstyr
47.65 
Code: 47.65 
Butikkhandel med spill og leker
47.76 
Code: 47.76 
Butikkhandel med blomster og planter, kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr
47.77 
Code: 47.77 
Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer
47.78 
Code: 47.78 
Annen butikkhandel med nye varer i spesialforretninger
52.50 
47.79 
Butikkhandel med brukte varer
52.61 
47.91 
Postordrehandel og handel via internett
52.62 
47.81 
Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
47.82 
Code: 47.82 
Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer
47.89 
Code: 47.89 
Torghandel med andre varer
52.63 
47.79 
Butikkhandel med brukte varer
47.91 
Code: 47.91 
Postordrehandel og handel via internett
47.99 
Code: 47.99 
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
52.71 
95.23 
Reparasjon av skotøy og lærvarer
52.72 
95.21 
Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk
95.22 
Code: 95.22 
Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper
52.73 
95.25 
Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer
52.74 
13.30 
Etterbehandling av tekstiler
95.12 
Code: 95.12 
Reparasjon av kommunikasjonsutstyr
95.23 
Code: 95.23 
Reparasjon av skotøy og lærvarer
95.29 
Code: 95.29 
Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
55.10 
55.10 
Hotellvirksomhet
55.21 
55.20 
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
55.30 
Code: 55.30 
Drift av campingplasser og turisthytter
55.22 
55.30 
Drift av campingplasser og turisthytter
55.23 
55.20 
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
55.90 
Code: 55.90 
Annen overnatting
55.30 
56.10 
Restaurantvirksomhet
55.40 
56.30 
Drift av barer
55.51 
56.29 
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
55.52 
56.21 
Cateringvirksomhet
56.29 
Code: 56.29 
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
60.10 
49.10 
Passasjertransport med jernbane
49.20 
Code: 49.20 
Godstransport med jernbane
52.21 
Code: 52.21 
Andre tjenester tilknyttet landtransport
60.21 
49.31 
Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområde
49.39 
Code: 49.39 
Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted

Page 19/26  
Top