CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
46.75 
Engroshandel med kjemiske produkter
46.76 
Code: 46.76 
Engroshandel med innsatsvarer ellers
51.56 
46.76 
Engroshandel med innsatsvarer ellers
51.57 
46.77 
Engroshandel med avfall og skrap
51.81 
46.62 
Engroshandel med maskinverktøy
51.82 
46.63 
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
51.83 
46.64 
Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
51.84 
46.51 
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
51.85 
46.65 
Engroshandel med kontormøbler
46.66 
Code: 46.66 
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
51.86 
46.52 
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
51.87 
46.69 
Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
51.88 
46.61 
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
51.90 
46.90 
Uspesifisert engroshandel
52.11 
47.11 
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
52.12 
47.19 
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
52.21 
47.21 
Butikkhandel med frukt og grønnsaker
52.22 
47.22 
Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
52.23 
47.23 
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
52.24 
47.24 
Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
52.25 
47.25 
Butikkhandel med drikkevarer
52.26 
47.26 
Butikkhandel med tobakksvarer
52.27 
47.21 
Butikkhandel med frukt og grønnsaker
47.29 
Code: 47.29 
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
52.31 
47.73 
Butikkhandel med apotekvarer
52.32 
47.74 
Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
52.33 
47.75 
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
52.41 
47.51 
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
52.42 
47.71 
Butikkhandel med klær
52.43 
47.72 
Butikkhandel med skotøy og lærvarer
52.44 
47.53 
Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner
47.59 
Code: 47.59 
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
52.45 
47.43 
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
47.54 
Code: 47.54 
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
47.59 
Code: 47.59 
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
47.63 
Code: 47.63 
Butikkhandel med innspillinger av musikk og video
52.46 
47.52 
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
52.47 
47.61 
Butikkhandel med bøker
47.62 
Code: 47.62 
Butikkhandel med aviser og papirvarer
52.48 
47.41 
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner

Page 18/26  
Top