CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
32.40 
Produksjon av spill og leker
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
36.61 
32.13 
Produksjon av bijouteri og lignende artikler
36.62 
22.19 
Produksjon av gummiprodukter ellers
32.91 
Code: 32.91 
Produksjon av koster og børster
36.63 
13.99 
Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
15.12 
Code: 15.12 
Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
16.29 
Code: 16.29 
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
17.29 
Code: 17.29 
Produksjon av varer av papir og papp ellers
20.51 
Code: 20.51 
Produksjon av eksplosiver
22.19 
Code: 22.19 
Produksjon av gummiprodukter ellers
22.23 
Code: 22.23 
Produksjon av byggevarer av plast
22.29 
Code: 22.29 
Produksjon av plastprodukter ellers
25.99 
Code: 25.99 
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
28.99 
Code: 28.99 
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
30.92 
Code: 30.92 
Produksjon av sykler og invalidevogner
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
37.10 
38.31 
Demontering av vrakede gjenstander
38.32 
Code: 38.32 
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
37.20 
38.32 
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
40.11 
35.11 
Produksjon av elektrisitet
38.12 
Code: 38.12 
Innsamling av farlig avfall
40.12 
35.12 
Overføring av elektrisitet
40.13 
35.13 
Distribusjon av elektrisitet
35.14 
Code: 35.14 
Handel med elektrisitet
40.21 
35.21 
Produksjon av gass
40.22 
35.22 
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
35.23 
Code: 35.23 
Handel med gass gjennom ledningsnett
40.30 
35.30 
Damp- og varmtvannsforsyning
41.00 
36.00 
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
45.11 
43.11 
Riving av bygninger og andre konstruksjoner
43.12 
Code: 43.12 
Grunnarbeid
45.12 
43.13 
Prøveboring
45.21 
41.20 
Oppføring av bygninger
42.12 
Code: 42.12 
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
42.13 
Code: 42.13 
Bygging av bruer og tunneler
42.21 
Code: 42.21 
Bygging av vann- og kloakkanlegg
42.22 
Code: 42.22 
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
42.99 
Code: 42.99 
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
43.99 
Code: 43.99 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Page 15/26  
Top