CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
01.11 
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
01.12 
Code: 01.12 
Dyrking av ris
01.13 
Code: 01.13 
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
01.14 
Code: 01.14 
Dyrking av sukkerrør
01.15 
Code: 01.15 
Dyrking av tobakk
01.16 
Code: 01.16 
Dyrking av fibervekster
01.19 
Code: 01.19 
Dyrking av ettårige vekster ellers
01.26 
Code: 01.26 
Dyrking av oljeholdige frukter
01.28 
Code: 01.28 
Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
01.29 
Code: 01.29 
Dyrking av flerårige vekster ellers
01.63 
Code: 01.63 
Etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.64 
Code: 01.64 
Behandling av såfrø
01.12 
01.11 
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
01.13 
Code: 01.13 
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
01.19 
Code: 01.19 
Dyrking av ettårige vekster ellers
01.25 
Code: 01.25 
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
01.28 
Code: 01.28 
Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
01.30 
Code: 01.30 
Planteformering
01.64 
Code: 01.64 
Behandling av såfrø
02.10 
Code: 02.10 
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
02.30 
Code: 02.30 
Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
01.13 
01.21 
Dyrking av druer
01.22 
Code: 01.22 
Dyrking av tropiske og subtropiske frukter
01.23 
Code: 01.23 
Dyrking av sitrusfrukter
01.24 
Code: 01.24 
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
01.25 
Code: 01.25 
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
01.26 
Code: 01.26 
Dyrking av oljeholdige frukter
01.27 
Code: 01.27 
Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer
01.28 
Code: 01.28 
Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
01.63 
Code: 01.63 
Etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.64 
Code: 01.64 
Behandling av såfrø
02.30 
Code: 02.30 
Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
10.41 
Code: 10.41 
Produksjon av oljer og fettstoffer
11.02 
Code: 11.02 
Produksjon av vin
01.21 
01.41 
Melkeproduksjon på storfe
01.42 
Code: 01.42 
Oppdrett av annet storfe
01.22 
01.43 
Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien
01.45 
Code: 01.45 
Saue- og geitehold
01.49 
Code: 01.49 
Husdyrhold ellers
01.23 
01.46 
Svinehold

Page 1/26  
Top