CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
41.20 
Oppføring av bygninger
43.32 
Code: 43.32 
Snekkerarbeid
25.24 
22.29 
Produksjon av plastprodukter ellers
27.33 
Code: 27.33 
Produksjon av ledningsmateriell
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
26.11 
23.11 
Produksjon av planglass
26.12 
23.12 
Bearbeiding av planglass
26.13 
23.13 
Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
26.14 
23.14 
Produksjon av glassfibrer
26.15 
23.19 
Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
26.21 
23.41 
Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander
26.22 
23.42 
Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale
26.23 
23.43 
Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
26.24 
23.44 
Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
26.25 
23.49 
Produksjon av andre keramiske produkter
26.26 
23.20 
Produksjon av ildfaste produkter
26.30 
23.31 
Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
26.40 
23.32 
Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
26.51 
23.51 
Produksjon av sement
26.52 
23.52 
Produksjon av kalk og gips
26.53 
23.52 
Produksjon av kalk og gips
26.61 
23.61 
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
26.62 
23.62 
Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
26.63 
23.63 
Produksjon av ferdigblandet betong
26.64 
23.64 
Produksjon av mørtel
26.65 
23.65 
Produksjon av fibersement
26.66 
23.69 
Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
26.70 
23.70 
Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
26.81 
23.91 
Produksjon av slipestoffer
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
26.82 
23.99 
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
27.10 
24.10 
Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer
27.21 
24.51 
Støping av jern
27.22 
24.20 
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål

Page 8/26  
Top