CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
20.30 
43.91 
Takarbeid
20.40 
16.24 
Produksjon av treemballasje
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
20.51 
16.29 
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
20.52 
16.29 
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
21.11 
17.11 
Produksjon av papirmasse
21.12 
17.12 
Produksjon av papir og papp
21.21 
17.21 
Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
21.22 
17.22 
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
18.12 
Code: 18.12 
Trykking ellers
21.23 
17.23 
Produksjon av kontorartikler av papir
21.24 
17.24 
Produksjon av tapeter
22.23 
Code: 22.23 
Produksjon av byggevarer av plast
21.25 
17.29 
Produksjon av varer av papir og papp ellers
18.12 
Code: 18.12 
Trykking ellers
22.11 
32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
58.11 
Code: 58.11 
Utgivelse av bøker
58.12 
Code: 58.12 
Utgivelse av kataloger og adresselister
22.12 
58.13 
Utgivelse av aviser
22.13 
58.14 
Utgivelse av blader og tidsskrifter
22.14 
59.20 
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
22.15 
58.19 
Forlagsvirksomhet ellers
22.21 
18.11 
Trykking av aviser
22.22 
17.23 
Produksjon av kontorartikler av papir
18.12 
Code: 18.12 
Trykking ellers
58.19 
Code: 58.19 
Forlagsvirksomhet ellers
22.23 
18.14 
Bokbinding og tilknyttede tjenester
22.24 
18.13 
Ferdiggjøring før trykking og publisering
22.25 
18.13 
Ferdiggjøring før trykking og publisering
22.31 
18.20 
Reproduksjon av innspilte opptak
22.32 
18.20 
Reproduksjon av innspilte opptak
22.33 
18.20 
Reproduksjon av innspilte opptak
23.10 
19.10 
Produksjon av kullprodukter
23.20 
19.20 
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
23.30 
20.13 
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
21.20 
Code: 21.20 
Produksjon av farmasøytiske preparater
24.46 
Code: 24.46 
Produksjon av kjernebrensel

Page 6/26  
Top