CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
17.40 
13.92 
Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær
32.50 
Code: 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
95.29 
Code: 95.29 
Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
17.51 
13.93 
Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
17.52 
13.94 
Produksjon av tauverk og nett
33.19 
Code: 33.19 
Reparasjon av annet utstyr
17.53 
13.95 
Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
17.54 
13.96 
Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk
13.99 
Code: 13.99 
Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
17.22 
Code: 17.22 
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
17.60 
13.91 
Produksjon av stoffer av trikotasje
17.71 
14.19 
Produksjon av klær og tilbehør ellers
14.31 
Code: 14.31 
Produksjon av strømpevarer
17.72 
14.39 
Produksjon av andre klær av trikotasje
18.10 
14.11 
Produksjon av klær av lær
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
18.21 
14.12 
Produksjon av arbeidstøy
18.22 
14.13 
Produksjon av annet yttertøy
18.23 
14.14 
Produksjon av undertøy og innertøy
18.24 
14.19 
Produksjon av klær og tilbehør ellers
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
18.30 
13.20 
Veving av tekstiler
13.91 
Code: 13.91 
Produksjon av stoffer av trikotasje
14.20 
Code: 14.20 
Produksjon av pelsvarer
15.11 
Code: 15.11 
Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
19.10 
15.11 
Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
19.20 
15.12 
Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
19.30 
15.20 
Produksjon av skotøy
16.29 
Code: 16.29 
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
22.19 
Code: 22.19 
Produksjon av gummiprodukter ellers
22.29 
Code: 22.29 
Produksjon av plastprodukter ellers
32.30 
Code: 32.30 
Produksjon av sportsartikler
20.10 
16.10 
Saging, høvling og impregnering av tre
20.20 
16.21 
Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
20.30 
16.22 
Produksjon av sammensatte parkettstaver
16.23 
Code: 16.23 
Produksjon av andre bygningsartikler
41.20 
Code: 41.20 
Oppføring av bygninger
43.32 
Code: 43.32 
Snekkerarbeid

Page 5/26  
Top