CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
13.10 
07.10 
Bryting av jernmalm
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
13.20 
07.29 
Bryting av ikke-jernholdig malm ellers
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
14.11 
08.11 
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
14.12 
08.11 
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
14.13 
08.11 
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
14.21 
08.12 
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
14.22 
08.12 
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
14.30 
08.91 
Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
14.40 
08.93 
Utvinning av salt
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
10.84 
Code: 10.84 
Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
14.50 
08.99 
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
09.90 
Code: 09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
38.21 
Code: 38.21 
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
15.11 
10.11 
Bearbeiding og konservering av kjøtt
15.12 
10.11 
Bearbeiding og konservering av kjøtt
10.12 
Code: 10.12 
Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
15.13 
10.13 
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
10.85 
Code: 10.85 
Produksjon av ferdigmat
10.89 
Code: 10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
15.20 
10.20 
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
10.85 
Code: 10.85 
Produksjon av ferdigmat
15.31 
10.31 
Bearbeiding og konservering av poteter
15.32 
10.32 
Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
15.33 
10.39 
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
10.85 
Code: 10.85 
Produksjon av ferdigmat
15.41 
10.41 
Produksjon av oljer og fettstoffer
15.42 
10.41 
Produksjon av oljer og fettstoffer
15.43 
10.42 
Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer
15.51 
10.51 
Produksjon av meierivarer
15.52 
10.52 
Produksjon av iskrem

Page 3/26  
Top