CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
81.29 
Annen rengjøringsvirksomhet
91.11 
94.11 
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
91.12 
94.12 
Yrkessammenslutninger
91.20 
94.20 
Arbeidstakerorganisasjoner
91.31 
94.91 
Religiøse organisasjoner
91.32 
94.92 
Partipolitiske organisasjoner
91.33 
94.99 
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted
92.11 
59.11 
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
59.12 
Code: 59.12 
Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
59.20 
Code: 59.20 
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
92.12 
59.13 
Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
92.13 
59.14 
Filmframvisning
92.20 
59.11 
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
59.20 
Code: 59.20 
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
60.10 
Code: 60.10 
Radiokringkasting
60.20 
Code: 60.20 
Fjernsynskringkasting
92.31 
90.01 
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet
90.02 
Code: 90.02 
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
90.03 
Code: 90.03 
Selvstendig kunstnerisk virksomhet
92.32 
79.90 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
90.02 
Code: 90.02 
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
90.04 
Code: 90.04 
Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
92.33 
93.21 
Drift av fornøyelses- og temaparker
92.34 
79.90 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
85.52 
Code: 85.52 
Undervisning innen kultur
90.01 
Code: 90.01 
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet
90.02 
Code: 90.02 
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
93.29 
Code: 93.29 
Andre fritidsaktiviteter
92.40 
63.91 
Nyhetsbyråer
74.20 
Code: 74.20 
Fotografvirksomhet
90.03 
Code: 90.03 
Selvstendig kunstnerisk virksomhet
92.51 
91.01 
Drift av biblioteker og arkiver
92.52 
91.02 
Drift av museer
91.03 
Code: 91.03 
Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
92.53 
91.04 
Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
92.61 
93.11 
Drift av idrettsanlegg
92.62 
79.90 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
85.51 
Code: 85.51 
Undervisning innen idrett og rekreasjon
93.11 
Code: 93.11 
Drift av idrettsanlegg
93.12 
Code: 93.12 
Idrettslag og -klubber

Page 25/26  
Top