CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
64.91 
Finansiell leasing
65.22 
64.92 
Annen kredittgivning
64.99 
Code: 64.99 
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
65.23 
64.20 
Holdingselskaper
64.30 
Code: 64.30 
Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
64.99 
Code: 64.99 
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
66.01 
65.11 
Livsforsikring
65.20 
Code: 65.20 
Gjenforsikring
66.02 
65.20 
Gjenforsikring
65.30 
Code: 65.30 
Pensjonskasser
66.03 
65.12 
Skadeforsikring
65.20 
Code: 65.20 
Gjenforsikring
67.11 
66.11 
Administrasjon av finansmarkeder
67.12 
66.12 
Verdipapirmegling
66.30 
Code: 66.30 
Fondsforvaltningsvirksomhet
67.13 
66.12 
Verdipapirmegling
66.19 
Code: 66.19 
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
67.20 
66.21 
Risiko- og skadevurdering
66.22 
Code: 66.22 
Forsikringsformidling
66.29 
Code: 66.29 
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
70.11 
41.10 
Utvikling av byggeprosjekter
42 
Code: 42 
Anleggsvirksomhet
70.12 
68.10 
Kjøp og salg av egen fast eiendom
70.20 
68.20 
Utleie av egen eller leid fast eiendom
70.31 
68.31 
Eiendomsmegling
70.32 
68.32 
Eiendomsforvaltning
81.10 
Code: 81.10 
Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
71.10 
77.11 
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
71.21 
77.12 
Utleie og leasing av lastebiler
77.39 
Code: 77.39 
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
71.22 
77.34 
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
71.23 
77.35 
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
71.31 
77.31 
Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
71.32 
77.32 
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
77.39 
Code: 77.39 
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
71.33 
77.33 
Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner
71.34 
77.39 
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
71.40 
77.21 
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
77.22 
Code: 77.22 
Utleie av videofilm, DVD og lignende
77.29 
Code: 77.29 
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Page 21/26  
Top