CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
49.32 
Drosjebiltransport
60.23 
49.39 
Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted
60.24 
49.41 
Godstransport på vei
49.42 
Code: 49.42 
Flyttetransport
60.30 
49.50 
Rørtransport
61.10 
50.10 
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer
50.20 
Code: 50.20 
Sjøfart og kysttrafikk med gods
52.22 
Code: 52.22 
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
61.20 
50.30 
Passasjertransport på elver og innsjøer
50.40 
Code: 50.40 
Godstransport på elver og innsjøer
52.22 
Code: 52.22 
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
62.10 
51.10 
Lufttransport med passasjerer
51.21 
Code: 51.21 
Lufttransport med gods
62.20 
51.10 
Lufttransport med passasjerer
51.21 
Code: 51.21 
Lufttransport med gods
62.30 
51.22 
Romfart
52.23 
Code: 52.23 
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
63.11 
52.24 
Lasting og lossing
63.12 
52.10 
Lagring
63.21 
52.21 
Andre tjenester tilknyttet landtransport
63.22 
52.22 
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
85.32 
Code: 85.32 
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
63.23 
52.23 
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
85.32 
Code: 85.32 
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
63.30 
79.11 
Reisebyråvirksomhet
79.12 
Code: 79.12 
Reisearrangørvirksomhet
79.90 
Code: 79.90 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
63.40 
52.29 
Andre tjenester tilknyttet transport
74.90 
Code: 74.90 
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
64.11 
53.10 
Landsdekkende posttjenester
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester
64.12 
53.20 
Andre post- og budtjenester
64.20 
60.10 
Radiokringkasting
60.20 
Code: 60.20 
Fjernsynskringkasting
61.10 
Code: 61.10 
Kabelbasert telekommunikasjon
61.20 
Code: 61.20 
Trådløs telekommunikasjon
61.30 
Code: 61.30 
Satellittbasert telekommunikasjon
61.90 
Code: 61.90 
Telekommunikasjon ellers
65.11 
64.11 
Sentralbankvirksomhet
65.12 
64.19 
Bankvirksomhet ellers

Page 20/26  
Top