CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
43.91 
Takarbeid
43.99 
Code: 43.99 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
45.23 
41.20 
Oppføring av bygninger
42.11 
Code: 42.11 
Bygging av veier og motorveier
42.12 
Code: 42.12 
Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
42.99 
Code: 42.99 
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
45.24 
42.21 
Bygging av vann- og kloakkanlegg
42.91 
Code: 42.91 
Bygging av havne- og damanlegg
43.99 
Code: 43.99 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
45.25 
42.21 
Bygging av vann- og kloakkanlegg
43.99 
Code: 43.99 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
45.31 
43.21 
Elektrisk installasjonsarbeid
43.22 
Code: 43.22 
VVS-arbeid
43.29 
Code: 43.29 
Annet installasjonsarbeid
80.20 
Code: 80.20 
Tjenester tilknyttet vakttjenester
45.32 
43.29 
Annet installasjonsarbeid
45.33 
43.22 
VVS-arbeid
45.34 
43.21 
Elektrisk installasjonsarbeid
43.29 
Code: 43.29 
Annet installasjonsarbeid
45.41 
43.31 
Stukkatørarbeid og pussing
45.42 
43.32 
Snekkerarbeid
45.43 
43.33 
Gulvlegging og tapetsering
45.44 
43.34 
Maler- og glassarbeid
45.45 
43.39 
Annen ferdiggjøring av bygninger
43.99 
Code: 43.99 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
45.50 
43.99 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
50.10 
45.11 
Handel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
45.19 
Code: 45.19 
Handel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
50.20 
45.20 
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
52.21 
Code: 52.21 
Andre tjenester tilknyttet landtransport
50.30 
45.31 
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
45.32 
Code: 45.32 
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
50.40 
45.40 
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
50.50 
47.30 
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
51.11 
46.11 
Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
51.12 
46.12 
Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
51.13 
46.13 
Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
51.14 
46.14 
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
51.15 
46.15 
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
51.16 
46.16 
Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer

Page 16/26  
Top