CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
26.40 
Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
26.70 
Code: 26.70 
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
28.23 
Code: 28.23 
Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr)
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
33.10 
26.60 
Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr
32.50 
Code: 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
32.99 
Code: 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparasjon av elektrisk utstyr
33.20 
26.51 
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
26.70 
Code: 26.70 
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
28.29 
Code: 28.29 
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
28.99 
Code: 28.99 
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
32.50 
Code: 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparasjon av elektrisk utstyr
33.30 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
33.40 
26.70 
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
27.31 
Code: 27.31 
Produksjon av optiske fiberkabler
28.99 
Code: 28.99 
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
32.50 
Code: 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.50 
26.52 
Produksjon av klokker og ur
32.12 
Code: 32.12 
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
32.13 
Code: 32.13 
Produksjon av bijouteri og lignende artikler
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
34 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
34.10 
28.92 
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
29.10 
Code: 29.10 
Produksjon av motorvogner
30.91 
Code: 30.91 
Produksjon av motorsykler
34.20 
29.20 
Produksjon av karosserier og tilhengere
33.11 
Code: 33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
34.30 
28.11 
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
29.32 
Code: 29.32 
Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner
35 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
35.11 
30.11 
Bygging av skip og flytende materiell
33.15 
Code: 33.15 
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
35.12 
30.12 
Bygging av fritidsbåter
33.15 
Code: 33.15 
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Page 13/26  
Top