CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen de europeiske fellesskap (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter
27.11 
Code: 27.11 
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparasjon av elektrisk utstyr
31.20 
26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter
27.12 
Code: 27.12 
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
27.33 
Code: 27.33 
Produksjon av ledningsmateriell
27.90 
Code: 27.90 
Produksjon av annet elektrisk utstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparasjon av elektrisk utstyr
31.30 
26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter
27.31 
Code: 27.31 
Produksjon av optiske fiberkabler
27.32 
Code: 27.32 
Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
27.90 
Code: 27.90 
Produksjon av annet elektrisk utstyr
31.40 
27.20 
Produksjon av batterier og akkumulatorer
31.50 
27.40 
Produksjon av belysningsutstyr
31.61 
27.40 
Produksjon av belysningsutstyr
29.31 
Code: 29.31 
Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner
31.62 
23.44 
Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
25.99 
Code: 25.99 
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
26.30 
Code: 26.30 
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
26.51 
Code: 26.51 
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
27.11 
Code: 27.11 
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
27.40 
Code: 27.40 
Produksjon av belysningsutstyr
27.90 
Code: 27.90 
Produksjon av annet elektrisk utstyr
28.49 
Code: 28.49 
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
28.99 
Code: 28.99 
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
29.31 
Code: 29.31 
Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner
30.20 
Code: 30.20 
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparasjon av elektrisk utstyr
32 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
32.10 
26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter
26.12 
Code: 26.12 
Produksjon av kretskort
27.90 
Code: 27.90 
Produksjon av annet elektrisk utstyr
33.13 
Code: 33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
32.20 
26.30 
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
95.12 
Code: 95.12 
Reparasjon av kommunikasjonsutstyr
32.30 
26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter
26.20 
Code: 26.20 
Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
26.30 
Code: 26.30 
Produksjon av kommunikasjonsutstyr

Page 12/26  
Top