CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
71.33 
Verhuur van kantoormachines en computers
77.34 
Verhuur en lease van schepen
71.22 
Verhuur van schepen
77.35 
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
71.23 
Verhuur van luchtvaartuigen
77.39 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
71.21 
Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land
71.32 
Code: 71.32 
Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
71.34 
Code: 71.34 
Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g.
77.40 
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
78.10 
Arbeidsbureaus
74.50 
Arbeidsbemiddeling
92.72 
Code: 92.72 
Overige recreatie, n.e.g.
78.20 
Uitzendbureaus
74.50 
Arbeidsbemiddeling
78.30 
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
74.50 
Arbeidsbemiddeling
79.11 
Reisbureaus
63.30 
Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.
79.12 
Reisorganisatoren
63.30 
Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.
79.90 
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
63.30 
Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.
92.32 
Code: 92.32 
Exploitatie van zalen en bijbehorende activiteiten
92.34 
Code: 92.34 
Overig amusement, n.e.g.
92.62 
Code: 92.62 
Overige sport
92.72 
Code: 92.72 
Overige recreatie, n.e.g.
80.10 
Particuliere beveiliging
74.60 
Opsporings- en beveiligingsdiensten
80.20 
Diensten in verband met beveiligingssystemen
45.31 
Elektrische installatie
74.60 
Code: 74.60 
Opsporings- en beveiligingsdiensten
80.30 
Opsporingsdiensten
74.60 
Opsporings- en beveiligingsdiensten
81.10 
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
70.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
75.14 
Code: 75.14 
Ondersteunende activiteiten voor een overheid als geheel
81.21 
Algemene reiniging van gebouwen
74.70 
Industriële reiniging
81.22 
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
74.70 
Industriële reiniging
81.29 
Andere reinigingsactiviteiten
74.70 
Industriële reiniging
90.03 
Code: 90.03 
Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten
81.30 
Landschapsverzorging
01.41 
Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken
82.11 
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
74.85 
Administratiekantoren en vertalers
82.19 
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
64.11 
Nationale posterijen
72.30 
Code: 72.30 
Gegevensverwerking
74.85 
Code: 74.85 
Administratiekantoren en vertalers
82.20 
Callcenters
74.86 
Call-centers
82.30 
Organisatie van congressen en beurzen
74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
82.91 
Incasso- en kredietbureaus
74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
82.92 
Verpakkingsbedrijven
74.82 
Verpakkingsbedrijven
82.99 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
74.85 
Administratiekantoren en vertalers
74.87 
Code: 74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
75.13 
Code: 75.13 
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven

Page 23/26  
Top