CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
67.20 
Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen
66.30 
Vermogensbeheer
67.12 
Effectenhandel en vermogensbeheer
68.10 
Handel in eigen onroerend goed
70.12 
Handel in onroerend goed
68.20 
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
70.20 
Verhuur van eigen onroerend goed
68.31 
Bemiddeling in onroerend goed
70.31 
Bemiddeling in onroerend goed
68.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
70.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
69.10 
Rechtskundige dienstverlening
74.11 
Rechtskundige dienstverlening
69.20 
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
74.12 
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
70.10 
Activiteiten van hoofdkantoren
74.15 
Beheersactiviteiten van holdings
70.21 
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
74.14 
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
70.22 
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
05.01 
Visserij
74.14 
Code: 74.14 
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
71.11 
Architecten
74.20 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
71.12 
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
74.20 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
71.20 
Technische testen en toetsen
74.30 
Technische testen en toetsen
72.11 
Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
73.10 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
72.19 
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
73.10 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
72.20 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
73.10 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
73.20 
Code: 73.20 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
73.11 
Reclamebureaus
74.40 
Reclamewezen
73.12 
Mediarepresentatie
74.40 
Reclamewezen
73.20 
Markt- en opinieonderzoekbureaus
74.13 
Markt- en opinieonderzoekbureaus
74.10 
Gespecialiseerde designers
74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
74.20 
Fotografen
74.20 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
74.81 
Code: 74.81 
Fotografen
92.40 
Code: 92.40 
Persagentschappen
74.30 
Vertalers en tolken
74.85 
Administratiekantoren en vertalers
74.90 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
63.40 
Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer
74.14 
Code: 74.14 
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
74.20 
Code: 74.20 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
74.60 
Code: 74.60 
Opsporings- en beveiligingsdiensten
74.87 
Code: 74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
75.00 
Veterinaire diensten
85.20 
Veterinaire diensten
77.11 
Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's
71.10 
Verhuur van auto's
77.12 
Verhuur en lease van vrachtauto's
71.21 
Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land
77.21 
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
71.40 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
77.22 
Verhuur van videobanden, dvd's en cd's
71.40 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
77.29 
Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
71.40 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
77.31 
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
71.31 
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
77.32 
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
71.32 
Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid

Page 22/26  
Top