CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie
92.20 
Radio en televisie
61.10 
Draadgebonden telecommunicatie
64.20 
Telecommunicatie
61.20 
Draadloze telecommunicatie
64.20 
Telecommunicatie
61.30 
Telecommunicatie via satelliet
64.20 
Telecommunicatie
61.90 
Overige telecommunicatie
64.20 
Telecommunicatie
62.01 
Schrijven van computerprogramma's
72.21 
Uitgeverijen van programmatuur
72.22 
Code: 72.22 
Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
72.40 
Code: 72.40 
Databanken
62.02 
Computerconsultancy-activiteiten
72.10 
Computeradviesbureaus
72.22 
Code: 72.22 
Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
62.03 
Beheer van computerfaciliteiten
72.30 
Gegevensverwerking
62.09 
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
30.02 
Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie
72.22 
Code: 72.22 
Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
72.60 
Code: 72.60 
Overige activiteiten in verband met computers
63.11 
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
72.30 
Gegevensverwerking
72.40 
Code: 72.40 
Databanken
63.12 
Webportalen
72.40 
Databanken
63.91 
Persagentschappen
92.40 
Persagentschappen
63.99 
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
64.11 
Centrale banken
65.11 
Centrale banken
64.19 
Overige geldscheppende financiële instellingen
65.12 
Overige geldscheppende financiële instellingen
64.20 
Holdings
65.23 
Overige financiële instellingen, n.e.g.
74.15 
Code: 74.15 
Beheersactiviteiten van holdings
64.30 
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
65.23 
Overige financiële instellingen, n.e.g.
64.91 
Financiële lease
65.21 
Financiële leasing
64.92 
Overige kredietverstrekking
65.22 
Overige kredietverstrekking
64.99 
Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
65.22 
Overige kredietverstrekking
65.23 
Code: 65.23 
Overige financiële instellingen, n.e.g.
65.11 
Levensverzekeringen
66.01 
Levensverzekeringen
65.12 
Schadeverzekeringen
66.03 
Schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringen
65.20 
Herverzekering
66.01 
Levensverzekeringen
66.02 
Code: 66.02 
Pensioenfondsen
66.03 
Code: 66.03 
Schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringen
65.30 
Pensioenfondsen
66.02 
Pensioenfondsen
66.11 
Beheer van financiële markten
67.11 
Beheer van financiële beurzen
66.12 
Effecten- en goederenhandel
67.12 
Effectenhandel en vermogensbeheer
67.13 
Code: 67.13 
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen, n.e.g.
66.19 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen
67.13 
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen, n.e.g.
66.21 
Risicoanalisten en schadetaxateurs
67.20 
Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen
66.22 
Verzekeringsagenten en -makelaars
67.20 
Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen

Page 21/26  
Top