CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
25.99 
Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
36.63 
Code: 36.63 
Overige industrie, n.e.g.
26.11 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
24.66 
Vervaardiging van overige chemische producten, n.e.g.
31.10 
Code: 31.10 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
31.20 
Code: 31.20 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
31.30 
Code: 31.30 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
32.10 
Code: 32.10 
Vervaardiging van elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen
32.30 
Code: 32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
26.12 
Vervaardiging van elektronische printplaten
32.10 
Vervaardiging van elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen
26.20 
Vervaardiging van computers en randapparatuur
30.02 
Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie
32.30 
Code: 32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
26.30 
Vervaardiging van communicatieapparatuur
31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
32.20 
Code: 32.20 
Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie
32.30 
Code: 32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
26.40 
Vervaardiging van consumentenelektronica
32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
36.50 
Code: 36.50 
Vervaardiging van spellen en speelgoed
26.51 
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
33.20 
Code: 33.20 
Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen
26.52 
Vervaardiging van uurwerken
33.50 
Vervaardiging van uurwerken
26.60 
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
33.10 
Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen
26.70 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
33.20 
Code: 33.20 
Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen
33.40 
Code: 33.40 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
26.80 
Vervaardiging van magnetische en optische media
24.65 
Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen
27.11 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
31.10 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
31.62 
Code: 31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
27.12 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
31.20 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
27.20 
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
31.40 
Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen
27.31 
Vervaardiging van kabels van optische vezels
31.30 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
33.40 
Code: 33.40 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
27.32 
Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
31.30 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
27.33 
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
25.23 
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
25.24 
Code: 25.24 
Vervaardiging van overige producten van kunststof
31.20 
Code: 31.20 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
27.40 
Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
31.50 
Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen
31.61 
Code: 31.61 
Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen, n.e.g.
31.62 
Code: 31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
27.51 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
29.71 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
27.52 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
29.72 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
27.90 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
29.43 
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen n.e.g.

Page 9/26  
Top